25 jaar Risicomanagement

Sinds de invoering van de risicoparagraaf in de Comptabiliteitsvoorschriften 1995 is het bijna 25 jaar geleden dat risicomanagement haar intrede deed in de publieke sector (gemeenten en provincies). Daarmee loopt de publieke sector voor op het bedrijfsleven, dat pas later risicomanagement omarmde.

Dat is een mooi moment om een landelijk onderzoek uit te voeren naar waar risicomanagement staat en wat het heeft gebracht. En natuurlijk: Hoe kunnen we het in de toekomst nog beter doen?

Initiatiefnemers van dit landelijk onderzoek zijn Geert Haisma en Peter Boorsma. Beide hebben aan de wieg gestaan van de introductie van risicomanagement in de publieke sector. Peter Boorsma als senator en hoogleraar aan de Universiteit Twente. Geert Haisma heeft het beleidsinhoudelijke deel van de risicoparagraaf in de Comptabiliteitsvoorschriften van 1995 geschreven.

Vanuit de VNG en het Ministerie van BZK kwam tegelijkertijd ook het initiatief om een nieuwe impuls te geven aan risicomanagement. Partijen hebben besloten om hun krachten te bundelen en gezamenlijk een onderzoek te doen naar de volwassenheid van risicomanagement bij gemeenten. Ook het PRIMO heeft zich daarbij aangesloten. Op basis daarvan kunnen vervolgstappen in de ontwikkeling worden bepaald.Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente, VNG, PRIMO en Ministerie van BZK.

Het landelijk onderzoek risicomanagement richt zich op 2 kernvragen:

  • De status van risicomanagement (basis voor verdere stimulering)
  • Nieuwe invulling geven aan de weerstandsparagraaf richting een integrale risicoparagraaf