Risicomanagement

Risicomanagement VolwassenheidsModel RMVM®

In veel organisaties circuleren lijstjes met risico’s. Voor effectief risicomanagement is het van belang dat het risicomanagement proces in de organisatie is geborgd en de organisatie zich op een bepaald ontwikkelingsniveau bevindt om concreet de risico’s van vandaag en morgen te kunnen managen. Het risicomanagement volwassenheidsmodel geeft richting aan de vervolgstappen om risicomanagement naar een hoger niveau te brengen.

Meer info Risicomanagement VolwassenheidsModel

 

Risicomanagement scan

Wilt u weten hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van risicomanagement? Doe dan de online risicomanagement scan en ontvang een rapport met daarin uw ontwikkelstappen.

Online risicomanagement scan

 

Een RiSKcountant is vergelijkbaar met een accountant. Waar de accountant expertise heeft van financiële zaken en organisaties helpt ontwikkelen op het financiële vlak en ontzorgt met jaarrekeningen, is de RiSKcountant een specialist in risicomanagement en helpt organisaties te ontwikkelen op risicomanagement vlak. De RiSKcountant ontzorgt organisaties daarnaast met het opstellen van rapportages, Key Risk Indicatoren, berekening weerstandsvermogen, etc.

In veel organisaties is risicomanagement bij een of enkele personen belegd, bijvoorbeeld bij een controller. Wij bieden ‘hands on’ ondersteuning in de vorm van een RiSKcountant die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en een sparringpartner is voor uw controller en management om samen risicomanagement naar een hoger niveau te brengen.

De voordelen van de RISKcountant zijn onder andere:

 • Ontlast de interne risicomanager door uitvoerende taken over te nemen
 • Stelt jaarlijkse of periodieke rapportages op (ook paragraaf weerstandsvermogen)
 • Monitort de ontwikkeling van risicomanagement in de organisatie
 • Onafhankelijke gesprekspartner voor directie/management
 • Inhoudelijk sparring partner voor de interne risicomanager en de organisatie
 • Brengt actuele kennis en frisse ideeën voor effectiever risicomanagement

Meer informatie RiSKcountant

Risicomanagement advies

Vanuit onze brede en jarenlange ervaring met risicomanagement in  zowel de publieke sector als het bedrijfsleven adviseren wij vele organisaties. Een greep uit onze adviesdiensten:

 • Opstellen en beoordelen risicoprofielen
 • Externe risicomanager
 • Risico-analyses bij grote projecten
 • Bestuurlijk-strategische risicosessies
 • Opstellen risicomanagementbeleid
 • Opstellen risicorapportages
 • Berekening weerstandsvermogen
 • Crisismanagement en calamiteitenplannen
 • Interim risicomanager
 • Ondersteuning bij implementatie in de organisatie
 • Kennisoverdracht: open en in-company trainingen

 

Strategisch- en projectrisicomanagement

Wij adviseren organisaties hoe risicomanagement beter kan worden benut in de besluitvorming. Daarbij spelen we in op actuele (politieke) vraagstukken of grote projecten waar keuzes moeten worden gemaakt en risico’s beheerst.

 

Risk Intelligence

Data geeft ons steeds meer inzicht. Patronen in data en data uit verschillende systemen combineren leidt tot nieuwe informatie. Dit helpt nieuwe risico’s op een ‘smart’ manier te identificeren of analyseren. Bij voorkeur geautomatiseerd.

 

Interim Risicomanager

Soms is extra capaciteit benodigd op het gebied van risicomanagement. Bijvoorbeeld bij het opstarten van een groot project of als u risicomanagement naar een hoger niveau in uw organisatie wilt tillen. Dan kan het handig zijn om tijdelijk over wat extra professionele capaciteit te beschikken.