Bedrijfsoptimalisatie

Zowel uit onderzoek als uit eigen ervaring blijkt dat de meeste bedrijven voor hun groei gebaat zijn bij een heldere doelstelling en strategie. Naast een heldere doelstelling dienen echter ook alle andere belangrijke onderdelen van de organisatie op orde te zijn: de organisatie, systemen, financiën, verkoop, marketing, etc. om te kunnen groeien.
De groei van een organisatie wordt bepaald door de zwakste schakel. Dus systemen op orde maar geen heldere doelstelling? Dan haal je niet uit de organisatie wat erin zit.

 

Bedrijfsoptimalisatie


Als basis voor een integraal bedrijfsadvies hebben wij het Klaver4 model® ontwikkeld dat bestaat uit 12 elementen die essentieel zijn voor de groei en ontwikkeling van een bedrijf. Als een van de onderdelen lager scoort dan de rest vormt dit een rem op de ontwikkeling. De sterkte van de ketting wordt immers bepaald door de zwakste schakel. Daarmee geeft het Klaver4 model® eenvoudig inzicht in waar verbetering mogelijk is. Om eenvoudig inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel kunt u de online bedrijfsscan doen. Het invullen van de scan duurt ongeveer een half uur en bestaat uit het waarderen van vragen en enkele open vragen. Na het invullen ontvangt u een rapport.

Online bedrijfsscan

 

Toekomstplan

De basis voor ons bedrijfskundig advies is een integrale bedrijfsscan. Deze slimme bedrijfsscan, die wordt gegenereerd uit de financiële administratie en een online vragenlijst, geeft snel en eenvoudig inzicht in de verbetermogelijkheden voor de organisatie op basis van het Klaver4 model® en wordt weergegeven in een Toekomstplan.

Meer informatie over Toekomstplan

 

Groei accountant

Speciaal voor accountants hebben wij een aanpak ontwikkeld die hen helpt in hun transitie naar een adviesorganisatie. Dit noemen wij de Groei accountant. Het helpt de accountant groeien in nieuwe diensten en het helpt de klant van de accountant groeien.
Onze aanpak bestaat uit drie elementen:

  1. Transitie begeleiding. Transitieplan opstellen en implementeren.
  2. Kennis en vaardigheden. Wij hebben een training ontwikkeld speciaal voor accountants voor integrale bedrijfsadvies kennis en vaardigheden
  3. Tools. Voor accountants en bedrijfsadviesbureaus is online software beschikbaar waarmee zij eenvoudig een integrale bedrijfsscan en een Toekomstplan voor een bedrijf kunnen maken als basis voor bedrijfsadvies.

Meer informatie over Groei accountant